Küçükçekmece Lagünü paleotsunami ve modelleme çalışmaları (Paleotsunami and modelling studies in the Küçükçekmece Lagoon)

2017-05-10
Vardar, Hande
Altınok, Yıldız
Alpar, Şaban Bedri
Ünlü, Vesile Selma
Yalçıner, Ahmet Cevdet
Citation Formats
H. Vardar, Y. Altınok, Ş. B. Alpar, V. S. Ünlü, and A. C. Yalçıner, “Küçükçekmece Lagünü paleotsunami ve modelleme çalışmaları (Paleotsunami and modelling studies in the Küçükçekmece Lagoon),” 2017, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84850.