Afet Eğitimi: Etkili Öğretim Yöntem ve Etkinlikler Yoluyla Çocukları İlgili Bilgi, Beceri ve Tutumlarla Donatma

2017-10-28
Caner, Havva Ayşe
Erdur Baker, Özgür

Suggestions

A Mixed methods intervention study on the relationship between self-regulatory training and university students’ strategy use and academic achievement
Vural, Seniye; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2013)
This mixed methods intervention study aims to investigate the self-regulated learning strategies (SRL) that university students reportedly used before and after the SRL intervention and the relationship between the intervention and students’ SRL awareness, reported use of SRL strategies, and their academic achievement. The study was conducted at the department of English Language and Literature of a state university in Turkey. A questionnaire was adapted from the Motivated Strategies for Learning Questionna...
The role of classroom management efficacy, marital status, gender and teaching experience in predicting teacher burnout
Özdemir, Yalçın; Güneri, Oya; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to examine to what extend classroom management efficacy, marital status, gender, and teaching experience predict burnout among primary school teachers. Participants of this study were 523 (345 female, 178 male) teachers who completed inventories. The results of multiple regression analysis indicated that three dimensions of teacher burnout (Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal Accomplishment) were affected differently from four predictor variables. Findings indicat...
Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek
Talu, Nilüfer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Tasarım eğitiminde öngörü üretme becerisinin öğrenciye kazandırılması, tasarlama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmelidir. Ürünün kullanım süreçleri, önerilen ürün ile bi reylerin ya da toplumun yaşayacağı değişim ya da dönüşümün anlatısallaştırılması ve görselleş tirilmesi öngörü üretme becerisinin birer parçasıdır. Bu çalışma, Tasarıma Giriş dersi kapsamın da, Çağdaş Konular: Sürdürülebilirlik başlığı altında, üçer kişilik gruplar tarafından üretilecek, üç adet toplumsal öngörü çalışması...
Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Vesife, Hatısaru; Erbaş, Ayhan Kürşat (2012-06-01)
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek liselerinde matematik eğitiminde yaşanan sorunları öğretmen bakış açısıyla tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmaya farklı okullarda görev yapan bir bayan ve bir erkek matematik öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleriyle derlenmiş ve içerik analiziyle yorumlanmıştır.Çalışmanın bulguları öğretmenlerin, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersinden hoşlanmadı...
The Development, implementation and evaluation of a case-based method in science education
Çakır, Özlem Sıla; Alpsan, Doğan; Berberoğlu, Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
The main purpose of this study is to investigate the effects of case-based instruction, learning styles and gender on students' performance skills, higher order thinking skills, attitudes toward biology, and academic knowledge on nervous system. This study was carried out during 2000-2001 Fall Semester at Atatürk Anatolian High School. Seventyfour 10th grade students from the two different classes were involved in the study. One class was assigned as the experimental group, whereas the other class was assig...
Citation Formats
H. A. Caner and Ö. Erdur Baker, “Afet Eğitimi: Etkili Öğretim Yöntem ve Etkinlikler Yoluyla Çocukları İlgili Bilgi, Beceri ve Tutumlarla Donatma,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84872.