Yukarı Kaleköy Barajı HES Dolusavak Hidrolik Model Deneyleri

2015-11-21
Citation Formats
M. Göğüş, A. B. Altan Sakarya, M. Köken, A. E. Dinçer, C. Yavuz, and E. Haspolat, “Yukarı Kaleköy Barajı HES Dolusavak Hidrolik Model Deneyleri,” presented at the IMO Su Yapıları Sempozyumu, (19 - 21 Kasım 2015), Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84984.