Damlacık Buharlaşması Sırasında Gerçekleşen Eşzamanlı Fiziksel Mekanizmaların Yinelemeli Çözümü

2019-09-11
Akkuş, Yiğit
Çetin, Barbaros
Dursunkaya, Zafer
Citation Formats
Y. Akkuş, B. Çetin, and Z. Dursunkaya, “Damlacık Buharlaşması Sırasında Gerçekleşen Eşzamanlı Fiziksel Mekanizmaların Yinelemeli Çözümü,” presented at the 22nd Thermal Science and Technology Congress (11 - 14 Eylül 2019), Kocaeli, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84999.