Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Formu'nun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

2015-10-07
Toplu-demirtaş, Ezgi
Sümer, Zeynep
Citation Formats
E. Toplu-demirtaş and Z. Sümer, “Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Formu’nun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85057.