Eğitim Yapıları ve Tasarımı

2019-01-01

Suggestions

Eğitimde Liderlik ve Teknoloji Planlaması
Gürbüz, Tarkan; Yıldırım, İbrahim Soner (2001-05-01)
Eğitimde Eylem Araştırmaları
Zırh, Besim Can; Kızılcık, Hale Hatice (null, 2019-01-01)
Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce Dilinde Verilen Sosyal Bilimler Alan Dersleri üzerine Bir Eylem Araştırması Önerisi: ODTÜ'de Sosyolojiye Giriş Dersleri. (A Model for Action Research for Humanities Courses at the level of Higher Education: the Case of Introduction to Sociology Course at METU) Bu bölüm Türkiye’de yükseköğretimde İngilizce dili kullanımına ilişkin ODTÜ örneğinde tespit edilen bir sorunu anlamak ve mümkünse çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek amacıyla ortaklaşa gerçekleştirilen disiplinl...
Eğitim Yapılarından Öğrenmek
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (Pegem A Yayıncılık, 2019-12-01)
İnsanoğlunun varoluşundan beri süregelen öğrenme merakı bireyin ve toplumların gelişmesinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Uzun bir geçmişi olan öğrenme ve beraberinde gelişen eğitim kavramı üzerine tarih boyunca birçok araştırmalar yapılmış, teoriler ve felsefeler üretilmiştir. Yapılan bu faaliyetlerin amacı; bireylerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesini ve toplumların ekonomik, sosyo-kültürel açıdan kalkınmasını sağlamak olmuştur. Yakın zamana kadar eğitim-öğretim konusunda yapılan yenilikl...
Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı
Taner, Gülden; Seferoğlu, Gölge (null, 2016-01-01)
Eğitim Politikaları çalışmalarında araştırma Eğilimleri: İçerik Analizi
Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Gökalp, Gökçe (2018-05-21)
Citation Formats
C. A. Güzer, “Eğitim Yapıları ve Tasarımı,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85088.