Kuzey Mezopotamya Geç Neolitiğinde Mühürler:Sembolik Iletişim ve Sosyal Yapı

2015-02-01
Citation Formats
Ç. Atakuman, “Kuzey Mezopotamya Geç Neolitiğinde Mühürler:Sembolik Iletişim ve Sosyal Yapı,” presented at the Tematik Arkeoloji Serisi Çalıştayı 2:Anadolu Arkeolojisinde İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon, (7 - 08 Şubat 2014), Zonguldak, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85106.