Hide/Show Apps

İnşaat Projelerinde Öğrenme Benzerlik Değerlendirmesi için Kümeleme Analizi

2016-11-05
Özyurt, Beste
BİLGİN, GÖZDE
EKEN, GÖRKEM
DİKMEN TOKER, İREM
BİRGÖNÜL, MUSTAFA TALAT