İnşaat Projelerinde Öğrenme Benzerlik Değerlendirmesi için Kümeleme Analizi

2016-11-05
Citation Formats
B. Özyurt, G. Bilgin, G. Eken, İ. Dikmen Toker, and M. T. Birgönül, “İnşaat Projelerinde Öğrenme Benzerlik Değerlendirmesi için Kümeleme Analizi,” presented at the 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, (3 - 05 Kasım 2016), Eskişehir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://makine.anadolu.edu.tr/dosya/pyyk2016.pdf.