n-ZnSe/p-Si Nanotel Heteroeklemlerin Foto-İletkenlik Davranışlarının İncelenmesi

2017-12-21
Coşkun, Emre
Güllü, Hasan Hüseyin
Parlak, Mehmet
Citation Formats
E. Coşkun, H. H. Güllü, and M. Parlak, “n-ZnSe/p-Si Nanotel Heteroeklemlerin Foto-İletkenlik Davranışlarının İncelenmesi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85162.