Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı Batısında, Tunceli-Mazgirt Yöresi Neojen Volkanizmasının Jeolojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

2016-10-05
Öztüfekçi Önal, Ayten
Karaoğlu, Özgür
Kürüm, Sevcan
Savaşçın, Mehmet Yılmaz
Aktağ, Alican
Lustrino, Michele
Agostini, Samuel
Citation Formats
A. Öztüfekçi Önal et al., “Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı Batısında, Tunceli-Mazgirt Yöresi Neojen Volkanizmasının Jeolojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85358.