Oğul-Robot Sistemleri için Sinyalleşme Sistemi Tasarımı

2006-11-08

Suggestions

Oğul Robot Sistemleri için Basit Bir Görüntüleme Sistemi Tasarımı
Çelikkanat, Hande; Turgut, Ali Emre; Şahin, Erol; Koku, Ahmet Buğra (2006-11-08)
Bu bildiride, oğul robot sistemleri için tasarlanmış¸ gezer robotların üzerine yerleştirilmiş küresel bir ayna ve bu aynayı gören bir kamera yardımıyla 360 derecelik görüntü verisi almaya dayanan bir görüntüleme sistemi anlatılmıştır. Oğul robotların davranışlarında kararlı olabilmeleri, görüntüleme sisteminin hızlı ve kararlı bir biçimde çevreyi algılayabilmesine bağlıdır. Sonuçlar sistemin kendinden beklenen hıza ulaşabildiğini (saniyede 12 güncelleme) ve çevrenin anlık değişimlerinden olumsuz etkilenmedi...
Evolving aggregation behaviors for swarm robotics systems: a systematic case study
Bahçeci, Erkin; Şahin, Erol; Department of Computer Engineering (2005)
Evolutionary methods are shown to be useful in developing behaviors in robotics. Interest in the use of evolution in swarm robotics is also on the rise. However, when one attempts to use artificial evolution to develop behaviors for a swarm robotic system, he is faced with decisions to be made regarding some parameters of fitness evaluations and of the genetic algorithm. In this thesis, aggregation behavior is chosen as a case, where performance and scalability of aggregation behaviors of perceptron control...
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğre...
Öğrenci Gözüyle Hayat Bilgisi Dersinin İşlenişi Bir Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama
Taneri, Pervin Oya; Engin Demir, Cennet (2013-04-01)
Öğrenci gözüyle hayat bilgisi dersinin işlenişi: Bir nitel araştırma yöntemi olarak yaratıcı drama
Taneri, Pervin Oya; Engin Demir, Cennet (Elementary Education Online, 2013-01-01)
Bu nitel çalışmada hayat bilgisi derslerinin işlenişinin öğrenci gözüyle yaratıcı drama oturumları kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Ankara’nın bir beldesinden bir ilköğretim okulundan 2. ve 3. sınıflardan 87 öğrenci katılmıştır. Veriler dört farklı yaratıcı drama yöntemiyle; öğrencilerin (a) mektupları, (b) çizimleri, (c), doğaçlamaları ve (d) donuk imgeleri ile toplanmıştır. Drama oturumlarında elde edilen nitel veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları hayat b...
Citation Formats
A. E. Turgut, E. Şahin, and A. B. Koku, “Oğul-Robot Sistemleri için Sinyalleşme Sistemi Tasarımı,” presented at the Türk Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK06), (6 - 08 Kasım 2006), Ankara, Türkiye, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85474.