Production of Calcium Sulfoaluminate Cements with Natural and Waste Materials

2019-05-02
Canbek, Oğulcan
Erdoğan, Sinan Turhan
Kalsiyum sulfoalüminat çimentoları (KSA) Portland çimentosuna (PÇ) kıyasla yaklaşık 200-250 °C düşük sıcaklıkta üretilebiliyor olmaları sebebiyle ilgi odağı haline gelmiştir. KSA çimentolarının doğal hammaddeleri kalker, boksit ve alçıtaşı iken klinker ana fazları ise ye’elimit, belit, ferrit ve anhidrittir. Bu çimentoların yaygın olarak kullanılamayışının ana sebeplerinden biri ye’elimit’in oluşması için gereken yüksek alümina miktarıdır ve bu ihtiyaç dünyada sınırlı sayıda rezervi bulunan boksitten karşılanmaktadır. Bu çalışmada, KSA çimentosu üretiminde doğal hammadde ihtiyacını azaltmak amacıyla kullanılabilecek olan uçucu kül, kırmızı çamur ve yapay alçı gibi bazı endüstriyel atıklar ele alınmaktadır. Bu sayede Türkiye’de yüksek miktarda ortaya çıkan bu atık malzemelere potansiyel bir kullanım alanı da oluşturmak hedeflenmiştir. Üretilen farklı KSA çimentoları dayanım testi ve X-ışını kırınım (XRD) yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bu çimentolar kullanılarak hazırlanan harç numunelerinde Portland çimentolu sistemlerinkine yakın basınç dayanımları ölçülürken, özellikle klinker içerisindeki faz dağılımının dayanım gelişimine etkisi ortaya konmuştur
Citation Formats
O. Canbek and S. T. Erdoğan, “Production of Calcium Sulfoaluminate Cements with Natural and Waste Materials,” presented at the 10. Uluslararası Beton Kongresi, (2 - 04 Mayıs 2019), Bursa, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85483.