Sonlu Uzunluktaki Periyodik Destekli Kirişlerin Zorlanmış Bağlaşık Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi

1999-10-04
Özdemir, Özlem
Yaman, Yavuz
9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, ( 6 - 08 Eylül 1999)

Suggestions

Sonlu sıcaklık ve yoğunluklarda hadron parametrelerine ortam etkilerinin incelenmesi
Veli, Elşan; Bayar Nuhoğlu, Melahat; Özpineci, Altuğ; Sundu Pamuk, Hayriye; Azizi, Kazem; Süngü, Jale Y.(2012-12-01)
Ağır iyon çarpışma deneylerinin analizi, hadron özelliklerinin sonlu sıcaklıklarda ve nükleer madde ortamında incelenmesini gerektirmektedir. Bu özelliklerin incelenebilmesi pertürbatif olmayan yaklaşımlarla mümkündür. Bu yaklaşımlar arasında en başarılı yöntemlerden biri, KRD Toplam Kuralları metodudur. Sonlu sıcaklıkta toplam kuralları bazı yeni özelliklere sahiptir. Bu yeni özelliklerden biri ortamda parçacıkların akımlar ile etkileşmesi olup, hadron spektral fonksiyonunun modifiye edilmesini gerektirir....
Accuracy and efficiency improvements in finite difference sensitivity calculations
Özhamam, Murat; Eyi, Sinan; Department of Aerospace Engineering (2007)
Accuracy of the finite difference sensitivity calculations are improved by calculating the optimum finite difference interval sizes. In an aerodynamic inverse design algorithm, a compressor cascade geometry is perturbed by shape functions and finite differences sensitivity derivatives of the flow variables are calculated with respect to the base geometry flow variables. Sensitivity derivatives are used in an optimization code and a new airfoil is designed verifying given design characteristics. Accurate sen...
Sonlu Elemanlar Analizi ile Çekme Kepçeli Yerkazarın Kepçesi Üzerindeki Gerilmelerin İncelenmesi
Demirel, Nuray; Gölbaşı, Onur (2011-09-01)
Çekme kepçeli yerkazarların üretkenlikleri kepçenin kaya birimiyle etkileşimi ile doğrudan ilintilidir. Bu etkileşim sırasında kaya biriminin gösterdiği dirence bağlı olarak kepçede yüksek gerilmeler oluşmaktadır. Bu gerilmelerin kayaç özelliklerine göre değişimini gözlemlemek ve gerilmelerin yoğun olduğu kepçe bileşenlerini tespit etmek, kepçenin daha etkin bir şekilde yer ile etkileşiminin sağlanması ve bakım.onarım maliyetlerinin azaltılması için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı çekme kepçeli yerka...
Investigation of stress distribution in a dragline bucket using finite element analysis
Gölbaşı, Onur; Demirel, Nuray; Department of Mining Engineering (2011)
Overburden stripping is one of the essential activities in open-cast mines before starting the ore production. Due to the economic advantages, dragline is a widely utilized machinery in the overburden excavation. These earthmovers carry out the earthmoving process with dragging, hoisting and dumping actions of the bucket. Dragline excavator’s efficiency is critically important, since poor performance of a dragline in the mine site directly affects the total efficiency of ore production. Therefore, productiv...
Analysis of stability of downstream part of rockfill dams by finite element method.
Koru, Murat; Mirata, Türker; Department of Civil Engineering (1988)
Citation Formats
Ö. Özdemir and Y. Yaman, “Sonlu Uzunluktaki Periyodik Destekli Kirişlerin Zorlanmış Bağlaşık Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi,” presented at the 9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, ( 6 - 08 Eylül 1999), Gaziantep, Türkiye, 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85503.