Matematik ogretmen adaylarinin matematiksel modelleme etkinliklerinde gelistirdikleri grup modellerine yon veren etmenler

2018-10-06
Melek, Zülal
Sevinç, Şerife

Suggestions

Matematik öğretmenlerinin kovaryasyonel düşünme düzeyleri ve öğrencilerinin kovaryasyonel düşünme becerilerine ilişkin tahminleri Mathematics teachers covariational reasoning levels and their predictions about students covariational reasoning abilities
Şen Zeytun, Aysel; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat (2010-01-01)
Developing prospective mathematics teachers’ knowledge for teaching quadrilaterals through a video case-based learning environment
Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Elementary Education (2016)
The aim of this study was to examine the developments in prospective middle school mathematics teachers’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge about quadrilaterals as they attended to a teaching experiment that was designed in a video case-based learning environment. Data was collected from eight prospective teachers during the fall semester of 2014-2015 in the scope of an elective course. In data collection process, multiple data sources were utilized such as clinical individual pre- a...
Mathematics Teachers' Covariational Reasoning Levels and Predictions about Students' Covariational Reasoning Abilities
Sen Zeytun, Aysel; Centinkaya, Buelent; Erbaş, Ayhan Kürşat (2010-06-01)
Various studies suggest that covariational reasoning plays an important role on understanding the fundamental ideas of calculus and modeling dynamic functional events. The purpose of this study was to investigate a group of mathematics teachers' covariational reasoning abilities and predictions about their students. Data were collected through interviews conducted with five secondary mathematics teachers to reveal about their covariational reasoning abilities as they worked through a model-eliciting activit...
Investigating prospective mathematics teachers’ pedagogical approaches in response to students’ errors in the context of mathematical modeling activities
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2016-01-01)
The purpose of this study was to investigate what pedagogical approaches prospective secondary mathematics teachers would display in response to students’ errors revealed in students’ works on mathematical modeling tasks. Data were collected through individual interviews with seven prospective mathematics teachers. The data analyses revealed five approaches that the prospective teachers preferred: Question-asking (questioning), explaining the right answer, hinting at the correct solution, telling/showing th...
Matematik öğretmen eğitimcisi yeterlikleri: öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin ve öğretmen eğitimcilerinin öncelikleri
Erbaş, Ayhan Kürşat; Kol, Murat; Çetinkaya, Bülent (null; 2017-05-14)
Problem Durumu Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilimsel bilginin katlanarak artması toplumsal dinamiklerin, ihtiyaçların ve bireylerde olması gerektiği düşünülen niteliklerin değişmesine neden olmuştur. Esnek ve üretici düşünme, bulduğu çözümü gelecekte nerede kullanacağına dair öngörüye sahip olma, problem çözme, muhakeme etme, disiplinler arası bir yapı ile matematiksel düşünme gibi özellikler sahip olunması beklenen niteliklerin başında gelmektedir. Beklentilerdeki bu değişimler, okullarda verilen matemat...
Citation Formats
Z. Melek and Ş. Sevinç, “Matematik ogretmen adaylarinin matematiksel modelleme etkinliklerinde gelistirdikleri grup modellerine yon veren etmenler,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85523.