Turkish perceptions of "the west" key to exercises

2012-01-01

Suggestions

Turkish prospective chemistry teachers' beliefs about chemistry teaching
Boz, Yezdan; Kondakçı, Esen (Informa UK Limited, 2006-11-17)
In order to study the beliefs of Turkish prospective chemistry teachers about teaching chemistry, semi-structured interviews were conducted with 12 prospective teachers. Analysis of the interviews revealed that most of the prospective teachers held intermediate (transition between constructivist and traditional) beliefs about chemistry teaching. Most of the student teachers exhibited inconsistencies in their beliefs about teaching chemistry. The findings indicate the complexity of the teachers' belief syste...
Turkish Political Elite Perceptions on Security
Şenyuva, Özgehan (Lexington Books, 2013-01-01)
Turkish student teachers' concerns about teaching
Boz, Yezdan (Informa UK Limited, 2008-01-01)
The purpose of this study was to examine the teaching concerns of Turkish student teachers and how these concerns differ among year groups within the teacher education programme. Data were collected from 339 student teachers using the Teacher Concerns Checklist. Analysis of the data, including both descriptive statistics and multivariate analysis of variance (MANOVA), showed that student teachers held more task-related concerns, but had the fewest self-survival concerns. In addition, fifth-year prospective ...
Turkish adaptation of the objectified body consciousness scale and the self-objectification questionnaire
Yilmaz, Tugba; Bozo Özen, Özlem (2019-09-01)
Objective: The scope of this study was to adapt two important measurement tools from the body image literature: the Objectified Body Consciousness Scale (OBCS) and the Self-Objectification Questionnaire (SOQ). These instruments are important in the assessment of eating and feeding disorders. The objectified body consciousness scale has three subscales: body surveillance, body shame, and control beliefs. Although the two scales had been translated to Turkish before, the psychometric properties had not been s...
Duygu Envanteri-Kısa Versiyon Ölçeğinin Türkçe Standardizasyon Çalışması: Terapistlerde Karşı Aktarıma Dair Niceliksel Bir Çalışma Örneği
Taş, Berke; Polat, Betül; Kartal, Fatoş; Saklı Demirbaş, Yağmur; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Freud tarafından ortaya atılan aktarım kavramı hastanın geçmiş deneyimleri ve öznelyapısına bağlı olarak oluşan ilişkilenme biçimlerinin analitik süreçte tekrarlanmasıolarak tanımlanmaktadır. Karşı aktarım ise birçok farklı görüş olsa da hastanın terapisürecindeki söyleminin terapistte çeşitli duygulanımlar, bilinçdışı çatışmalar vetutumlara yol açması olarak betimlenebilir. Literatürde, karşı aktarımın bilinçdışıniteliğinin yanında bilinç düzeyinde de çeşitli biçimlerde kendisini gösterdiğini savunanve bu ...
Citation Formats
K. Ertuğrul, Turkish perceptions of “the west” key to exercises. 2012.