Ergenlerin saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısının rolü

2009-10-21
Çetinkaya, Evrim
Sümer, Zeynep
Citation Formats
E. Çetinkaya and Z. Sümer, “Ergenlerin saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısının rolü,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85604.