Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü

2014-10-01
1930’lu yılların kültür ve sanat hayatı incelendiğinde, Türk edebiyatında Balkanlara yönelik yeni bir ilginin oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu yeni yönelimin ortaya çıkmasında 1930 başlarında imzalanan Balkan Antantı ile bölgeden Türkiye’ye yapılan göçlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. İlgili siyasal ve sosyal gelişmelerin tesiriyle, Türkiye kamuoyunda Balkanlara yönelik ortaya çıkan eğilim kısa sürede edebiyata da yansımış, Balkan merkezli sayısız inceleme, makale ve seyahatnamelerin yanı sıra doğrudan edebî verimler olarak şiir, hikâye ve roman türlerinde eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yıllarda Türkiye kamuoyunun Balkanlara yönelik ilgisini teşvik etme ve edebiyat yoluyla Balkan halkları arasındaki dostluğu güçlendirme noktasında öncü rol oynayan isimler arasında kendisi de Balkan kökenli bir sanatçı olan Yaşar Nabi Nayır’ın özellikle hatırlanması gerekmektedir. “Balkan Birliği” düşüncesinin uzun ömürlü bir platform olması hususunda edebiyata ve edebiyatçılara düşen görevin farkında olan Yaşar Nabi, o yıllarda başında bulunduğu Varlık dergisi üzerinden bilinçli bir tanıtma-tanıştırma faaliyetine girmiş bulunuyordu. Bu makalede 1930’lu yıllarda Türkiye’de doğan Balkan ilgisinin edebiyatla buluşması ve gelişmesi noktasında Yaşar Nabi Nayır’ın çalışmaları ele alınarak edebiyatın dönem ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Citation Formats
S. Yılmaz, “Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü,” Beder Journal Of Humanities, vol. 4, no. 2, pp. 89–97, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85754.