Türkçe Resmi Olmayan Metinlerde İroni Tespiti için Sinirsel Yöntemlerin İncelenmesi

2020-10-07
Cidecio, Cenk
Cemek, Yeşim
Öztürk, Aslı Umay
Çekinel, Recep Fırat
Karagöz, Pınar
Citation Formats
C. Cidecio, Y. Cemek, A. U. Öztürk, R. F. Çekinel, and P. Karagöz, “Türkçe Resmi Olmayan Metinlerde İroni Tespiti için Sinirsel Yöntemlerin İncelenmesi,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85875.