Türkçe de nezaketin kavramlaştırılması Ana dili Türkçe olan ve olmayan konuşmacıların karşılaştırılması

2016-05-13

Suggestions

An investigation of Turkish static spatial semantics in terms of lexical variety: an eye tracking study
Ertekin, Şeyma Nur; Acartürk, Cengiz; Department of Cognitive Sciences (2021-8)
The semantics of spatial terms has been attracting the attention of researchers for the past several decades. As an understudied language, Turkish presents an appropriate test bed for studying the generalizability of semantic characterization of spatial terms across languages. Turkish also exhibits unique characteristics, such as the use of locative case markers and being an agglutinative language. The present study reports an eye-tracking investigation of comprehension of spatial terms in Turkish by employ...
Türkçede Adıl Düşürme Değiştirgeninin Türkçe Tek Dilli Ve Türkçe Almanca İki Dilli Bireyler Tarafından İşletimi.
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2009-12-31)
Proje kapsamında Almanya'da eğitim görmekte olan bir grup Türkçe-Almanca iki dilli Türk öğrencilerden sözlü ve yazılı olarak veri toplancaktır. Oluşturulan derlem içinde Adıl Düşürme Değiştirgeninin denekler tarafından nasıl işletildiği Türkçe ana dilli öğrencilerden elde edilen veriler ile karşılaştırarak araştırılacaktır. Sonuç olarak iki dilli grubun Almunca'dan etkilenmesi beklenmektedir.
Türkçedeki ilgi-iyelik yapılarının anlaşılmasında yapısal hazırlama: Kendi-hızıyla okuma ve göz izleme çalışmaları
Hohenberger, Annette; Bahadır, Gözde(2012-02-15)
Automatic disambiguation of Turkish discourse connectives based on a Turkish connective lexicon
Başıbüyük, Kezban; Doğru, Ali Hikmet; Zeyrek Bozşahin, Deniz; Department of Computer Engineering (2021-8-31)
In this thesis, we developed methods for disambiguating the discourse usage and sense of connectives in a given free Turkish text. For this purpose, we firstly built a comprehensive Turkish Connective Lexicon (TCL) including all types of connectives in Turkish together with their syntactic and semantic features. This lexicon is built automatically by using the discourse relation annotations in several discourse annotated corpora developed for Turkish and follows the format of the German connective lexicon, ...
A tune-based account of Turkish information structure
Özge, Umut; Bozşahin, Hüseyin Cem; Zeyrek, Deniz; Department of Cognitive Sciences (2003)
Languages differ in the means they avail themselves of for the structural realization of information structure, where available options are word order,prosody and morphology. Turkish has long been characterized as predominantly using word order and its variation in realizing information structure, where certain positions in a sentence are associated with certain pragmatic functions related to information structure. Prosody has been proposed to play only a secondary role interacting with word order. Contrar...
Citation Formats
Ç. Hatipoğlu, “Türkçe de nezaketin kavramlaştırılması Ana dili Türkçe olan ve olmayan konuşmacıların karşılaştırılması,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85890.