Hide/Show Apps

Düşük ve Orta Ok Açılı Delta Kanatlar Üzerindeki Akışın Pasif Akıtma Yöntemi ile Kontrolü

2018-09-12
Ramazanli, Burcu
Kestel, Kayacan
Yavuz, Mehmet Metin