Düşük ve Orta Ok Açılı Delta Kanatlar Üzerindeki Akışın Pasif Akıtma Yöntemi ile Kontrolü

2018-09-12
Ramazanli, Burcu
Kestel, Kayacan
Yavuz, Mehmet Metin
Citation Formats
B. Ramazanli, K. Kestel, and M. M. Yavuz, “Düşük ve Orta Ok Açılı Delta Kanatlar Üzerindeki Akışın Pasif Akıtma Yöntemi ile Kontrolü,” Samsun, Türkiye, 2018, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85936.