Aradığınız Öğrenciye ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar

2017-05-26
Yıldırım, İbrahim Soner
Kurt, Adile Aşkım
Gezgin, Deniz Mertkan
Adnan, Müge
Şumuer, Evren
Citation Formats
İ. S. Yıldırım, A. A. Kurt, D. M. Gezgin, M. Adnan, and E. Şumuer, “Aradığınız Öğrenciye ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://icits2017.inonu.edu.tr/papers/ICITS2017-AbstractBook-Updated25Oct2017.pdf.