Karbonat kayaçlarda devirsellik ve izotopların kullanımı Cyclicity and use of stable isotopes in carbonate rocks

2015-11-08
Duraylı izotop analizlerinin (C13 ve O18) karbonatlarda çok çeşitli uygulamaları mevcuttur. Bunlardan en çok uygulanları diyajenetik değişimlerin tespiti, eski iklim/denizel/okyanusal olayların tespiti, ve provenans tespiti olarak söylenebilir. Toroslar, Pontidler ve Sakarya kıtası üzerinde Barremiyen – Apsiyen sığ platform ve pelajik karbonat istiflerinde devirsellik Milankovitch döngüleri ile uyumluluk göstermektedir (Yılmaz ve diğ., 2004). Duraylı izotop (C13 ve O18) analizleri devirsel fasiyes döngüleri ile paralel değişimler sunmaktadır. Farklı kıtalar üzerinde çökelmiş olan farklı fasiyeslerde aynı kimyasal uyumluluğun gözlenmiş olması deniz seviyesi değişimlerinin iklimsel döngülerden etkilenmiş olduğunu göstermektedir. Kretase zaman dilimi Greenhouse dönemi olarak gösterilse de küçük ölçekli soğuk iklim döngülerinin deniz seviyesi değişimleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir (Yılmaz ve diğ., 2004). Paleosıcaklık yaklaşımlarında devir tabanlarından tavanlarına yaklaşık 10 derecelik göreceli bir sıcaklık farklılığı gözlenmiştir. Bu da yorumlanan devirselliklerin iklim döngüleri ile olan ilişkilerini sayısal olarak desteklemektedir. İzotop değerlerinin devirsel değişimlerle beraber paralel plot edildiğinde fasiyeslerin dizilişine ek olarak transgressif kısımların göreceli olarak highstand kısımlara oranla daha hızlı ve kısa zamanda geliştiğini göstermektedir (Yılmaz and Altıner, 2007). Nallıhan ve Mudurnu bölgelerindeki siyah şeyl aralığından elde edilen karbon izotop eğrisi küresel okyanusal olaylar ile eşleştirildiği zaman Erken Apsiyen dönemindeki Okyanusal Anoksik Ortam koşullarının Sakarya kıtası üzerinde de eş zamanlı oluştuğunu ispat etmektedir (Yılmaz ve diğ. 2004). Sonuç olarak duraylı izotop analizleri denizel veya karasal karbonatlarda yaygın olarak kullanılmakta ve gerek iklimsel/denizel/okyanusal değişimlerin tespiti gerekse diyajenez etkilerin tespitlerinde rahatlıkla uygulanabilmektedir.
Sedimentoloji Çalışma Grubu Uluslararası Katılımlı Tufa ve Traverten Çalıştayı, 5 - 08 Kasım 2015

Suggestions

Meso-scale finite element modelling of carbon nanotube reinforced polymer composites
Haydar, Altay; Esat, Volkan; Mechanical Engineering (2021-12)
Carbon nanotube (CNT) reinforced polymer composites (CNTRPs) are promising materials which can be utilized in a variety of industries. Several experimental research studies have been conducted to determine the mechanical properties of CNTRPs, however results have not been conclusive. In this study, meso-scale representative volume elements (RVEs) of straight and coiled CNT (CCNT) reinforced epoxy composites were analysed by using commercial finite element analysis software MSC Marc-Mentat. CNTs were randoml...
Computational modelling of carbon nanotube reinforced polymer composites
Zuberi, Muhammad Jibran Shahzad; Esat, Volkan; Electrical and Electronics Engineering (2014-7)
This thesis investigates the effects of chirality and size of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) on the mechanical properties of both SWNTs and carbon nanotube reinforced epoxy composites (CNTRPs). First, a novel 3D beam element finite element model is developed based on equivalent-continuum mechanics approach and used for replacing C-C chemical bond for modelling SWNTs. The effects of diameter and chirality on the Young’s moduli, shear moduli, shear strains and Poisson’s ratios of SWNTs are studied. Fo...
Heat damage assessment of carbon fiber reinforced polymer composites by diffuse reflectance infrared fourier transform spectroscopy
Dara, İlksen Hilal; Ankara, Alpay; Akovalı, Güneri; Department of Polymer Science and Technology (2002)
Diffuse reflectance infrared Fourier transform (DRIFT) spectroscopy was used to assess the effects of heat damage on carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composites in this thesis study. Moisture saturated carbon-epoxy laminates were heat damaged above their upper service temperature. Loss of matrix dominated mechanical properties due to heat exposure was investigated in laboratory environmental testing conditions using mechanical tests, ultrasonic C-scanning and DRIFT spectroscopy. DRIFT spectroscopy was...
Characterization and study of solution properties of poly(propylene oxide) synthesized by metal xanthate catalysts
Tarkın, Eylem; Alyürük, Kemal; Department of Polymer Science and Technology (2003)
Zinc xanthates polymerize propylene oxide into high polymer (PPO) with coordination mechanism. In order to identify structure and stereoisomerisms of this polymer, PPO was subjected to thermal and column fractionation. Obtained fractions were characterized by end-group analysis, cryoscopy, viscometry, IR and 13C-NMR spectroscopy, melting temperature. PPO is composed of a high molecular weight, stereoregular, crystallizable polymer (K-polymer) with low molecular weight (=500 g/mol) D-polymer. Presence of dou...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Citation Formats
İ. Ö. Yılmaz, “Karbonat kayaçlarda devirsellik ve izotopların kullanımı Cyclicity and use of stable isotopes in carbonate rocks,” presented at the Sedimentoloji Çalışma Grubu Uluslararası Katılımlı Tufa ve Traverten Çalıştayı, 5 - 08 Kasım 2015, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86195.