Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi

2013-10-26

Suggestions

Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi
Bayırbağ, Mustafa Kemal (2013-01-01)
Towards s critical sociology and political economy of public finance
Gürkan, Ceyhun; Nalbantoğlu, Hasan Ünal; Köse, Ahmet Haşim; Department of Sociology (2010)
The exploration of this thesis on public finance proceeds on two axes. First, it aims at developing an ontological perspective to public finance. Accordingly, public finance is defined to be the concrete political relation between the state and society. The thesis that presents a political and historical evaluation of public finance from a critical sociological and political economy approach associates the components of this definition such as public, the political etc. with the relevant debates in social a...
Kamu maliyesi politikalarının nesillerarası refah perspektifinden değerlendirilmesi: Türkiye ekonomisi için bir dinamik genel denge modeli çalışması
Voyvoda, Ebru(2010)
Bu çalışmanın amacı, tipik bir gelişmekte olan ekonomi özelliği gösteren ve iktisadi kararlar alan bireylerin/hanelerin tüketim/tasarruf kalıplarının karakteristik yapılar içerdiği Türkiye ekonomisi için kamu harcama/gelir planlarının dinamik etkilerini incelemeye, ve kamu maliye politikası alternatiflerini, özellikle nesiller arası refah etkisi açısından karşılaştırmaya yarayan bir ardışık nesiller (overlapping generations) modelleme çalışması gerçekleştirmektir. Kamu gelir/harcama yönünden maliye politika...
Public debt and growth: an empirical investigation
Canbek, Duygu; Özmen, Erdal; Department of Economics (2014)
We investigate the relationship between public debt and growth for a panel sample of 128 countries including 26 advanced, 40 emerging and 62 developing economies for a period of 1960-2011. To this end, we consider not only the conventional fixed effects procedure but also the recently developed cross sectionally augmented distributed lag (CS-DL) mean group (MG) procedure. We also investigate whether the relationship is robust to different country groupings such as advanced, emerging and developing economies...
Kamu Politikası, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği
Göksel, Asuman; Aytekin, Erden Attila; Şenyuva, Özgehan(2015-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde, kamu politikaları ile gençlik arasındaki ilişkinin Avrupa Birliği tarafından üretilmiş ve Akdeniz ülkelerini konu alan uluslararası işbirliği şemaları dolayımıyla kurulup kurulamayacağı hakkında kanıta ve bilgiye dayalı bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Citation Formats
M. K. Bayırbağ, “Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86208.