Alüminyum İle Cam Desenleme Yönteminde Sıcaklığın Tavlama Sürecindeki Ve AşındırmaSonrasında Desene Etkisi

2017-03-10
Ünal, Mustafa
Tankut, Aydın
Sökmen, İlkay
Turan, Raşit
Citation Formats
M. Ünal, A. Tankut, İ. Sökmen, and R. Turan, “Alüminyum İle Cam Desenleme Yönteminde Sıcaklığın Tavlama Sürecindeki Ve AşındırmaSonrasında Desene Etkisi,” 2017, vol. 46, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86543.