Anxiety and education.

2013-09-09
Karışan, Dilek
Yılmaz Tüzün, Özgül

Suggestions

Anxiety and depression: searching the distinctive and overlapping features
Dürü, Çağay; Karancı, Nuray; Department of Psychology (1998)
Anxiety And Self Efficacy In Foreign Language Writing The Case In Turkey
Öztürk, Gökhan; Saydam, Deniz (2014-01-01)
This study investigates two affective factors, anxiety and self-efficacy, in foreign language writing in an EFL context. The participants included 240 students from eight universities in Turkey. Both qualitative and quantitative research methods were utilized to examine the anxiety and self efficacy levels of participants. According to the findings, participants demonstrated a moderate level of foreign language writing anxiety and self-efficacy. Besides, these two phenomena were found to be negatively corre...
Anxiety, Motivation, and Self-Confidence in Speaking English During Task Based Activities in Second Life - Second Life Ortaminda Görev Temelli Dil Eğitimi Etkinliklerinde Öğrencilerin İngilizce Konuşmaya Yönelik Endişe, Güdülenme ve Özgüvenleri
KAMALI ARSLANTAŞ, TUĞBA; Tokel, Saniye Tuğba (2018-03-01)
Bu çalışma sanal dünyalarda uygulanan görev temelli dil eğitimi etkinliklerinin endişe, güdülenme ve özgüven açısından katkılarını incelemiştir. Katılımcı grup Orta Doğu Teknik Üniversitesi yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileridir ve çalışma uygulaması küresel kullanıcı profiline sahip Second Life ortamında yapılmıştır. Çalışma sonuçları sanal dünyalarda görev temelli dil etkinliklerinin etkili olduğunu göstermiş ve öğrencilerde olumlu izlenimler bıraktığı sonucuna varılmıştı...
Anger and Depressive Rumination in Adolescence: The Role of Maternal and Individual Factors.
Akkaya, Sevinç; Kazak Berument, Sibel (null; 2019-03-21)
Fears of children and adolescents and their relation to individual characteristics and contextual factors: a cross-sequential study
Serim Yıldız, Begüm; Erdur Baker, Özgür; Department of Educational Sciences (2018)
The purpose of the present study was to compare fears of children and adolescents from different age populations (2010-2017) and generations (1999-2002) through a cross- sequential design (a combination of cross-sectional and longitudinal designs) and to examine the relationship between the life events experienced by same age population over years. The sample of the study consisted of two data sets from 2010 with 1315 children and adolescents (642 female and 673 male) and 2017 with 1248 children and adolesc...
Citation Formats
D. Karışan and Ö. Yılmaz Tüzün, “Anxiety and education.,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86594.