Biyolojik çeşitlilik ve deniz çöpleri çalışmalarında trol yöntemi kullanım kılavuzu

2017-01-01
Tıraşın, Eyüp Mümtaz
Ünlüoğlu, Aydın
Gücü, Ali Cemal
Düzgüneş, Ertuğ
Yüksek, Ahsen
İşmen, Ali
Cihangir, Bülent
Mutlu, Cengiz
Citation Formats
E. M. Tıraşın et al., Biyolojik çeşitlilik ve deniz çöpleri çalışmalarında trol yöntemi kullanım kılavuzu. 2017, p. 40.