İpek Atıksularından Ultrafiltrasyon ile Serisin Geri Kazanımında Geleneksel ve Alternatif Serisin Sökme İşlemlerinin Etkisi

2017-09-23
Kiraz, Bora
Bayram, İsmail
Yetiş, Ülkü
Çapar, Gökşen
Citation Formats
B. Kiraz, İ. Bayram, Ü. Yetiş, and G. Çapar, “İpek Atıksularından Ultrafiltrasyon ile Serisin Geri Kazanımında Geleneksel ve Alternatif Serisin Sökme İşlemlerinin Etkisi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86886.