Hibrit bir önüretimli beton kiriş-kolon bağlantısı

2013-07-01
Baran, Eray
Kurtoğlu, Metin
Önüretimli beton çerçeve sistemlerde kullanılmak üzere moment aktarabilen ve yapısal çelik elemanların kullanıldığı “hibrit” bir kiriş-kolon bağlantısının performansı deneysel olarak incelenmiştir. İncelenen hibrit kiriş-kolon bağlantı detayları, önüretimli beton çerçeve sistemlerde döşeme elemanlarına paralel yönde bulunan çerçevelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üç adet önüretimli beton bağlantı numunesi ile bir adet birdöküm referans numunesi depremi benzeştiren tersinir-tekrarlı yükleme altında test edilmiştir. Farklı bağlantı detayları kullanılması durumunda kiriş-kolon bağlantı numunelerinin sahip olacağı yük kapasitesi, riijitlik, süneklik ve enerji sönümleme davranışları incelenmiştir. İncelenen hibrit bağlantı detaylarının performans seviyesini belirleyen en önemli parametrenin, kiriş elemanlarının alt ve üst yüzeylerinde bulunan çelik plakaların kiriş betonu içerisine ankraj yapılması için kullanılan yöntem olduğu belirlenmiştir. Önüretimli beton bağlantı numunelerinde kiriş elemanının üzerindeki hasarın bağlantı bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başarılı bir performans elde edilememiş olmasına karşın bağlantı detayında yapılan revizyonlar sonucunda birdöküm numune ile mukayese edilebilir düzeyde bir davranışa ulaşılabilmiştir. Başarılı performans gösteren birdöküm bağlantı numunesinde yük-deformasyon eğrilerindeki çevrim sıkışmasından dolayı bu numunenin enerji sönümleme kapasitesi birdöküm numuneden daha zayıf olmuştur.Önüretimli beton çerçeve sistemlerde kullanılmak üzere moment aktarabilen ve yapısal çelik elemanların kullanıldı
Türkiye Prefabrik Birliği Beton Prefabrikasyon Dergisi

Suggestions

Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2015-06-14)
Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlıfirar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil değiştirebilen diğer bir malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar...
A low-drift silicon MEMS resonant accelerometer
Gavcar, Hasan Doğan; Akın, Tayfun; Department of Electrical and Electronics Engineering (2023-1-23)
This thesis presents the design, fabrication, and experimental verification of low temperature drift silicon resonant accelerometers for tactical grade applications. The working principle of a silicon resonant accelerometer is based on force sensing, in which the sensor output is a frequency proportional to the input acceleration. The stress-insensitive sensor design prevents the thermal stress produced by the mismatch of the thermal expansion coefficients (CTE) of glass and silicon from transmitting to the...
A WAFER LEVEL VACUUM PACKAGING TECHNOLOGY FOR MEMS BASED LONG-WAVE INFRARED SENSORS
Demirhan Aydın, Gülşah; Akın, Tayfun; Kalay, Yunus Eren; Department of Micro and Nanotechnology (2022-8-11)
This thesis proposes a new approach to obtain a wafer level vacuum packaging that satisfies the requirements of the thermal sensors at low cost and with high performance. The moth-eye structures are formed on both side of a polished flat silicon wafer without any cavity to allow the transmission of the infrared radiation in long wave infrared region (LWIR). Then, this wafer is bonded to another spacer wafer using Au-In Trans-liquid phase (TLP) approach that allows bonding at low temperature (around 200℃); t...
Tam derinlikli esnek üstyapıların destek vektör makineleri yöntemiyle sonlu elemanlar modellemesi
Pekcan, Onur (null; 2018-09-26)
Bu çalışma kapsamında, Destek Vektör Makineleri (DVM) tekniği yardımıyla tam derinlikli esnek üstyapıların sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesinde, güvenilir ve hızlı çalışan bir yaklaşım sunmaktayız. Tam derinlikli esnek üstyapı modeli, doğal zemin ve üzerindeki asfalt kaplamanın eksenel simetrik olarak tasarlanması ile elde edilmektedir. Modellemede asfaltın elastik, doğal zeminin ise doğrusal olmayan (iki taraflı doğrusal) malzeme davranışına sahip olduğu kabul edilmektedir. DVM yöntemi ise, sonlu ele...
AN INTERFERENCE AND BEAM SQUINT AWARE HYBRID MASSIVE MIMO FOR SPATIAL WIDEBAND BDMA CHANNELS
Özen, Hakan; Güvensen, Gökhan Muzaffer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2-10)
This study investigates interference and beam squint aware analog beamformer design for massive multiple-input multiple-output (MIMO) systems for spatial wideband beam division multiple access (BDMA) channels. Single carrier frequency domain equalization (SC-FDE) is employed in uplink frequency selective channels. We first design interference and beam squint aware (BSA) narrowband generalized eigenbeamformer (BSA NB GEB) based on a phase shifter (PS) network using slowly varying long-term channel statistics...
Citation Formats
E. Baran and M. Kurtoğlu, “Hibrit bir önüretimli beton kiriş-kolon bağlantısı,” Türkiye Prefabrik Birliği Beton Prefabrikasyon Dergisi, pp. 16–27, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86969.