Hibrit bir önüretimli beton kiriş-kolon bağlantısı

2013-07-01
Baran, Eray
Kurtoğlu, Metin
Önüretimli beton çerçeve sistemlerde kullanılmak üzere moment aktarabilen ve yapısal çelik elemanların kullanıldığı “hibrit” bir kiriş-kolon bağlantısının performansı deneysel olarak incelenmiştir. İncelenen hibrit kiriş-kolon bağlantı detayları, önüretimli beton çerçeve sistemlerde döşeme elemanlarına paralel yönde bulunan çerçevelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üç adet önüretimli beton bağlantı numunesi ile bir adet birdöküm referans numunesi depremi benzeştiren tersinir-tekrarlı yükleme altında test edilmiştir. Farklı bağlantı detayları kullanılması durumunda kiriş-kolon bağlantı numunelerinin sahip olacağı yük kapasitesi, riijitlik, süneklik ve enerji sönümleme davranışları incelenmiştir. İncelenen hibrit bağlantı detaylarının performans seviyesini belirleyen en önemli parametrenin, kiriş elemanlarının alt ve üst yüzeylerinde bulunan çelik plakaların kiriş betonu içerisine ankraj yapılması için kullanılan yöntem olduğu belirlenmiştir. Önüretimli beton bağlantı numunelerinde kiriş elemanının üzerindeki hasarın bağlantı bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başarılı bir performans elde edilememiş olmasına karşın bağlantı detayında yapılan revizyonlar sonucunda birdöküm numune ile mukayese edilebilir düzeyde bir davranışa ulaşılabilmiştir. Başarılı performans gösteren birdöküm bağlantı numunesinde yük-deformasyon eğrilerindeki çevrim sıkışmasından dolayı bu numunenin enerji sönümleme kapasitesi birdöküm numuneden daha zayıf olmuştur.Önüretimli beton çerçeve sistemlerde kullanılmak üzere moment aktarabilen ve yapısal çelik elemanların kullanıldı
Türkiye Prefabrik Birliği Beton Prefabrikasyon Dergisi

Suggestions

Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2015-06-14)
Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlıfirar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil değiştirebilen diğer bir malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar...
Tam derinlikli esnek üstyapıların destek vektör makineleri yöntemiyle sonlu elemanlar modellemesi
Pekcan, Onur (null; 2018-09-26)
Bu çalışma kapsamında, Destek Vektör Makineleri (DVM) tekniği yardımıyla tam derinlikli esnek üstyapıların sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesinde, güvenilir ve hızlı çalışan bir yaklaşım sunmaktayız. Tam derinlikli esnek üstyapı modeli, doğal zemin ve üzerindeki asfalt kaplamanın eksenel simetrik olarak tasarlanması ile elde edilmektedir. Modellemede asfaltın elastik, doğal zeminin ise doğrusal olmayan (iki taraflı doğrusal) malzeme davranışına sahip olduğu kabul edilmektedir. DVM yöntemi ise, sonlu ele...
A WAFER LEVEL VACUUM PACKAGING TECHNOLOGY FOR MEMS BASED LONG-WAVE INFRARED SENSORS
Demirhan Aydın, Gülşah; Akın, Tayfun; Kalay, Yunus Eren; Department of Micro and Nanotechnology (2022-8-11)
This thesis proposes a new approach to obtain a wafer level vacuum packaging that satisfies the requirements of the thermal sensors at low cost and with high performance. The moth-eye structures are formed on both side of a polished flat silicon wafer without any cavity to allow the transmission of the infrared radiation in long wave infrared region (LWIR). Then, this wafer is bonded to another spacer wafer using Au-In Trans-liquid phase (TLP) approach that allows bonding at low temperature (around 200℃); t...
ALL SIC TRACTION CONVERTER FOR LIGHT RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS: DESIGN METHODOLOGY AND DEVELOPMENT OF A 500 - 900 VDC, 165 KVA PROTOTYPE
YILDIRIM, Doğan; Ermiş, Muammer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-24)
Design methodology and development of a 165 kVA, all-silicon carbide (SiC) traction converter for new generation light rail transportation systems (LRTS) have been carried out in this thesis. Electrical, mechanical, and thermal design principles of all-SiC power MOSFET-based traction converter have been described in detail. In order to verify the produced converter, design and implementation of a full-scale physical simulator of an all-SiC traction motor drive for LRTS have been performed. A complete mathem...
A multidimensional analysis of Turkish German low carbon energy transitions
Bayraktar, Alparslan; Tanrısever, Oktay Fırat; Özdemir, Özlem; Department of Earth System Science (2020-12-10)
Long-term structural changes in energy systems, commonly referred as “energy transition”, have occurred in the past and still occur worldwide. This global energy transition is being observed in multiple fields. Energy systems driven by fossil fuels is being gradually replaced by more decentralized, decarbonized, innovative and technologically smarter alternatives. This desired low-carbon system is mainly shaped by climate change mitigation and adaptation efforts. This inevitable transition to low-carbon eco...
Citation Formats
E. Baran and M. Kurtoğlu, “Hibrit bir önüretimli beton kiriş-kolon bağlantısı,” Türkiye Prefabrik Birliği Beton Prefabrikasyon Dergisi, pp. 16–27, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86969.