Ağır bir nakliye uçağına ait bir yapısal bileşenin tasarımı ve analizi

2010-09-16
Davut, Çıkrıkçı
Yaman, Yavuz
Murat, Sorguç
Bu çalışmada ağır bir nakliye uçağı arka gövdesine ait bir yapısal bileşenin tasarım ve analiz evreleri sunulmuştur. Tasarlanan bileşen olan yapısal bağlantı elemanı, uçağın gövde montajında iki kaburganın ya da iki takviye kirişinin birbirine bağlantısını sağlayan arayüz elemanıdır. Uçak gövdesindeki çevresel güçlendiriciler olan kaburgalar birbirlerine kaburga bağlantı elemanları ile, boylamsal güçlendiriciler olan takviye kirişleri ise takviye kirişi bağlantı elemanları ile birleştirilmektedir. Tasarım evresinin başlangıcında, kaburga bağlantı elemanları ve takviye kirişi bağlantı elemanları için takip edilmesi gereken yapısal tasarım prensipleri anlatılmıştır. Ön tasarım aşamasından sonra, ilgili yük koşulları altında yapısal analizlerin yapıldığı kavramsal tasarım aşaması gerçekleştirilmiştir. Yapısal analiz yöntemleri tanımlanmış ve tipik bir kaburga bağlantı elemanı ve takviye kirişi bağlantı elemanı analizi yapılarak örneklenmiştir. Tasarım prensipleri ve yapısal analiz metotlarına ek olarak, tasarımı yapılan bileşene ait kritik yük koşulu belirleme işlemi de çalışmada anlatılmıştır. Kaburga ve takviye kirişi bağlantı elemanlarının yapısal analizleri sırasında uygulanan yükler, uçağın sonlu elemanlar modelinden elde edilmiştir. Son olarak, seçilen bileşenin tasarım ve analizi ile ilgili genel sonuçlar dile getirilmiş, gelecekte olası yapılabilecek benzer çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 16 - 18 Eylül 2010

Suggestions

Orta büyüklükteki bir nakliye uçağının ekipman rafı tasarımı
Mehmet Efruz, Yalçın; Yaman, Yavuz; Hasan, Muvaffak (2010-09-16)
Bu çalışmada orta büyüklükte bir nakliye uçağı için 29 adet ekipman taşıyacak olan bir ekipman rafının tasarımı ve analizi yapılmıştır. Nakliye uçağına yeni ekipmanlar eklenerek uçağın kullanım alanlarının artırılması hedeflenmiştir. Tasarlanan ekipman rafı uçağın uçuş koşullarında maruz kalacağı nihai yükler olan 3 ana eksendeki 7g’lik ivmelere dayanmakta ve genel havacılık kurallarına uygun olan minimum 0.2 değerindeki güvenlik faktörlerini sağlamaktadır. Bu çalışmada ekipman rafının tasarımı ve analizi U...
A Multiparadigm Approach To Interpretation In Architecture: Exploring Ideological Meaning In Political Party Headquarters
Çekmiş, Aslı; Hacıhasanoğlu, Orhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-12)
Bu yazı, edebi eleştirinin üç temel yöntemini mimari yorumlamada kullanmak üzere uyarlayarak çok yönlü bir araştırma yaklaşımı sunmaktadır. Bu yaklaşım, farklı felsefi sistemlere dayanan ve, metinsel anlamı sırayla yazar, metin (dil) ve okur odaklı ele alan maksatçı, yapısalcı ve yapısalcı sonrası dönemi kapsamaktadır. Mimari bağlamda metin - anlam ilişkisi, bu yazıda özel olarak, siyasi parti genel merkez binaları - parti ideolojileri biçiminde kurgulanmış ve; önerilen yaklaşım, başkent Ankara’da dört büyü...
Women's sense of safety in high-rise mass housing estates: the case of Kusunlar Toki in Ankara, Turkey
Temurer, Sena; Severcan, Yücel Can; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-9-2)
Designing and building high-rise housing estates have been a worldwide phenomenon in recent years. A review of the literature shows that there are various advantages and disadvantages of living in such settings. Most of the discussions focus on the impact of these environments on the health and psychological wellbeing of residents. Less is known about how high-rise environments affect individuals’ use of public spaces related to their sense of safety, especially for women who live in high-rise mass housing ...
Postural dynamics and stability
Gürses, Senih; Akkaş, Nuri; Platin, Bülent E.; Department of Engineering Sciences (2002)
The first part of the study deals with developing a protocol to acquire force platform data during quiet stance from healthy subjects. For this purpose, the force platforms in the Biomechanics Laboratory of the Department of Mechanical Engineering, METU are used. A Postural Analysis System is developed in addition to the existing Gait Analysis System which was developed in the same Laboratory, earlier. It is the "first time" that the characteristic frequencies of the human postural sway are identified in th...
Product Design Concept Evaluation by Using Analytical Hierarchy and Analytical Network Processes
Özsoy, Hüseyin Özkal ; Yılmaz Özsoy, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-10-22)
The aim of this study is to improve the success and efficiency of the design concept evaluation and selection activity in industrial design by adapting two specialized evaluation-selection methods to the design process and comparatively demonstrating their use. The methods are called the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Analytic Network Process (ANP). In their application, first the main design objective is decided upon and the evaluation criteria are determined accordingly, followed by the listing ...
Citation Formats
Ç. Davut, Y. Yaman, and S. Murat, “Ağır bir nakliye uçağına ait bir yapısal bileşenin tasarımı ve analizi,” presented at the III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 16 - 18 Eylül 2010, Eskişehir, Turkey, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86993.