Sıkıştırılamaz akışlar içinprojeksiyona bağlı çok ölçekli varyasyonel uygun dik ayrıştırma metodu

2017-05-26
Güler Eroğlu, Fatma
Kaya Merdan, Songül
Türbülanlı akışların doğrudan sayısal simülasyonları çok maliyetli olabilmektedir. Hesaplama maliyetini düşürmek için indirgenmiş mertebeli modellemelere ihtiyaç duyulur. En yaygın kullanılan türlerinden biri olan uygun dik ayrıştırma (POD) metodu sonlu eleman baz fonksiyonlarının hepsini kullanmak yerine sistemde en fazla kinetik enerji içeren baz fonksiyonlarını kullanır. Bununla birlikte, POD türbülanslı akışlarda sayısal kararsızlığa neden olur. Çok ölçekli varyasyonel (VMS) metodu sistemin kararlılığını sağlayan en yeni yaklaşımlardan biridir. Bu çalışmada, sıkıştırılamaz NavierStokes denklemleri için POD metoduna projeksiyona bağlı VMS metodunun eklenmesi verilmiştir. Verilen algoritmanın kararlılığı ve yakınsaklığı teorik olarak ispatlanmıştır. Sayısal deneylerle algoritmanın etkinliği test edilmiştir.
Citation Formats
F. Güler Eroğlu and S. Kaya Merdan, “Sıkıştırılamaz akışlar içinprojeksiyona bağlı çok ölçekli varyasyonel uygun dik ayrıştırma metodu,” presented at the 12. Ankara Matematik Günleri, 25 – 26 Mayıs 2017, Ankara, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.amg2017.hacettepe.edu.tr/documents/bildiri-ozetleri-kitapcigi.pdf.