Farklı şişme potansiyeline sahip zeminlerin granuler kolonlarla iyileştirilmesi

2016-10-13
Hergül, Timuçin
Çokça, Erdal
Erol, Orhan
Citation Formats
T. Hergül, E. Çokça, and O. Erol, “Farklı şişme potansiyeline sahip zeminlerin granuler kolonlarla iyileştirilmesi,” 2016, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87153.