Rekabet kurumuyla “uzlaşabilmek!”: Rekabet Kurulu RKHK’nun 4. Maddesine yeni bir kavram mı ekliyor !: uzlaşma ?

2014-02-01

Suggestions

Rekabet Kurumu'nun yargı kararlarının gereğini yerine getirmesinde rekabet hukuku açısından doğabilecek sorunlar ve çözüm önerileri
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2014-12-01)
Rekabet Kurumu’nun, yargı organlarının iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının gereğini yerine getirmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak Anayasa’da ve yasalarda düzenlenmiş olan genel ilkelere tabidir. Buna karşın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiş olan bazı usuller nedeniyle iptal veya yürütmeyi durdurma kararlarının yerine getirilmesinde ortaya çıkan güçlükler yalnız Rekabet Kurumu ve işlemin tarafları açısından değil, rekabet hukuku uygulamasının ilgili pazarlar üzer...
Rekabet Hukuku Açısından Kıyaslama Benchmarking
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2013-12-01)
Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar
Aşçıoğlu Öz, Gamze (9786055865450, On İki Levha Yayınları, 2008-01-01)
Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (null, Seckin Yayincilik, 2014-01-01)
Avrupa Birliği konusunda ders verilen pek çok üniversite de ders kitabı olarak kullanılmakta olan kitabın ilk iki baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitabın güncellenmiş üçüncü baskısı yapılmıştır. Altı üyeli olarak kurulan Avrupa Birliği (AB), zaman içinde bir yandan üye sayısını artırmış, diğer yandan ekonomik entegrasyonun daha ileri aşamalarına geçmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, hem AB müktesebatı genişlemiş hem de AB kurumlarının yetkisi artmıştır ve sonuçta AB alanı giderek daha da karm...
Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Seçkin Yayınevi, 2012-01-01)
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Rekabet kurumuyla “uzlaşabilmek!”: Rekabet Kurulu RKHK’nun 4. Maddesine yeni bir kavram mı ekliyor !: uzlaşma ?,” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, pp. 115–140, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87182.