Dokuz katlı tünel kalıp bina sonlu eleman modelinin zorlamalı titreşim test verileri ile güncellenmesi

2011-10-11
Zorlamalı titreşim testleri, yapılara zarar vermeden, yapıların doğal titreşim periyotları (frekansları), mod şekilleri ve modal sönüm oranları gibi dinamik özelliklerinin saptanmasında kullanılan bir yöntemdir. Elde edilen bu özellikler, bina ve diğer yapıların özellikle deprem, rüzgar, vb. dinamik yüklere karşı tasarımında yönetmeliklerce belirlenen minimum yük değerlerinin hesabında kullanılırlar. Dinamik yapısal özellikler, sismik kırılganlık ve risk değerlendirme çalışmalarında yapıların dinamik davranışının tahmininde kullanılan sonlu eleman yapısal modellerin doğrulanması ve kalibre edilmesi için de oldukça değerlidir. Bu bildiride Türkiye’deki çok katlı toplu konut inşaatlarının tipik bir örneği olan dokuz katlı tünel kalıp bir binanın sonlu eleman yapısal modelinin, binanın taşıyıcı sistem inşaatı tamamlandıktan sonra uygulanan zorlamalı titreşim testi verileri ile güncellenmesi sunulmuştur. Binanın üç boyutlu doğrusal elastik sonlu eleman modelinde perde duvarları ve döşeme plakları kabuk elemanları ile modellenmiştir. Daha sonra serbest titreşim analiz sonuçları test verileri ile karşılaştırılmıştır. TS (Türk Standardı) 500’de verilen beton elastisite modülü sonlu eleman modelinde kullanıldığında olduğundan daha rijit bir bina elde edilmiştir; ACI (American Concrete Institute; Amerikan Beton Enstitüsü) 318’de verilen beton elastisite modülü ile çatlamamış (tüm) kesit eylemsizlik momentleri kullanıldığında ise test verileri ile tutarlı sonuçlar elde edilmiştir.
Citation Formats
O. C. Çelik, H. Sucuoğlu, and U. Akyüz, “Dokuz katlı tünel kalıp bina sonlu eleman modelinin zorlamalı titreşim test verileri ile güncellenmesi,” Ankara, Turkey, 2011, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87282.