Bazaltik mağmalardaki termokimyasal olivin-eriyik dengesinin ampirik formülasyonu

1992-02-07
Citation Formats
M. Z. Çamur, “Bazaltik mağmalardaki termokimyasal olivin-eriyik dengesinin ampirik formülasyonu,” 1992, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87377.