Alternatiflerin sınıflandırılması için yeni bir etkileşimli yaklaşım

2019-06-12
Özarslan, Ali
Karakaya, Gülşah
Citation Formats
A. Özarslan and G. Karakaya, “Alternatiflerin sınıflandırılması için yeni bir etkileşimli yaklaşım,” presented at the 39th YAEM National Conference, 12 - 14 June 2019, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87410.