Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Gelecek Senaryoları ve Kamuoyu Algıları

2018-01-01
Akgül Açıkmeşe, Sinem
Şenyuva, Özgehan

Suggestions

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği Üzerine: İşbirliği’nden Çatışma’ya
Eralp, Atila; Göksel, Asuman (2018-05-06)
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kamuoyu
Şenyuva, Özgehan (Eflatun, 2009-01-01)
Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda Türkiye–AB ilişkilerine güvensizlik ve belirsizlik damgasını vurmuştur. Bunun bir sonucu olarak da hem Türkiye’de hem AB ülkelerinde toplumsal düzeyde de bir şüphe ve kızgınlık hâkim olmaya başlamıştır. “Avrupa Birliği–Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar”, yaşanan bu gerilimlerin arkasında yatan di...
An analysis of the minorities issue in Turkey-European Union relations
Ongur, Hakan Övünç; Kahraman, Sevilay; Department of European Studies (2006)
The aim of this thesis is to analyze the minorities issue within the Turkey-European Union relations. In the study, international, European and Turkish perspectives in minority understanding will be explored, respectively. The main argument will read: “Minorities issue is a highly politicized matter upon which neither legal nor academic standards are reached commonly in international, European or Turkish perspectives; thus, it must not constitute one of the focal points in Turkey-EU relations”. The analyses...
Türkiye-Çin İkili İlişkileri İnceleme Projesi
Topal, Çağatay(2009-12-01)
1980'lerde ekonomik olarak dışa açılmaya başlayan Çin Halk Cumhuriyeti gerek siyasi gerek ekonomik olarak gün geçtikçe önem kazanan uluslararası bir aktör haline gelmiştir. Soğuk Savaş sonrası artan Türk-Çin ilişkileri daha ziyade ticaret eksenli bir gelişme göstermiştir. Buna rağmen, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkileri konu alan kapsamlı ve sistematik akademik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Teklif edilen bu proje, Türkiye'deki Çin'e yönelik algıların iki ülke ilişkileri üzerindeki etkisini araştıraca...
Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikasına İlişkin Durum Değerlendirmesi
Balaban, Osman (2001-03-01)
Citation Formats
S. Akgül Açıkmeşe and Ö. Şenyuva, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Gelecek Senaryoları ve Kamuoyu Algıları. 2018, p. 380.