Tasarım Kanunu Taslağı

2009-04-01
Radikal Tasarım Gazetesi

Suggestions

Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları
Elibol, Gülçin Cankız; Korkut, Fatma; Hasdoğan, Gülay Fatma (2011-12-09)
Tasarım Kavramının Hukuktaki Gelişimi ve Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeye Yansımaları
Hasdoğan, Gülay Fatma (1996-03-12)
Tasarım ve İnovasyon
Gürsu, Hakan (2012-01-01)
Tasarım/AR-GE ve inovasyon üçlemesi
Gürsu, Hakan (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2016-02-01)
Themes of Place and Space in Design Teaching: A Joint Studio Experiment in Amasya
Ulusu Uraz, Türkan; Balamir, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
The design studio is a medium of intense learning in architectural education. A learning experiment that engages in critical practice, seeking to present values instead of mere techniques, promoting investigative work rather than trying to bring exact definitions to what must be, is typical of architectural studio education. The choice of a theme around which to structure studio work is significant in this respect; themes define the trajectory and act as filters of perception, thought and action, which the ...
Citation Formats
F. Korkut, “Tasarım Kanunu Taslağı,” Radikal Tasarım Gazetesi, pp. 18–18, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87656.