Sürücülükte insan faktörleri: Ortopedik engelli sürücüler üzerine bir çalışma

2016-09-07
Bakır, Besime Anıl
Öz, Bahar
Citation Formats
B. A. Bakır and B. Öz, “Sürücülükte insan faktörleri: Ortopedik engelli sürücüler üzerine bir çalışma,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.psikoloji2016.org/gorseller/files/bildiri-kitabi.pdf.