Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve bir örnek

2017-03-25
Ünsal, Serbülent
Acar, Aybar Can
İtik, Mehmet
Kabataş, Ayşe
Gedikli, Öznur
Turhan, Kemal
Kalp krizinden sonra ölüm sebeplerinde ikinci sırayı alan kanser modern çağın en önemli problemlerinden biridir. Buna rağmen kanser hastalarının sadece %25’nin aldığı tedavi beklenen etkiyi göstermektedir. Bu dramatik tablo kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışma kapsamında kişiselleştirilmiş tıp konusunda son çalışmalardan faydalanılarak genel bir bakış ortaya konulmuş ve geliştirdiğimiz kişiselleştirilebilir in-silico tümör modeli anlatılmıştır. Çalışmada öncelikle ideal in-silico tümör modeli tarif edilmiş ve kurulan modelin teorik altyapısı anlatılmıştır. Sonrasında modelin hangi yöntemlerle kişiselleştirilebileceği üzerinde durulmuş ve bu konudaki çalışmalar anlatılmıştır. Son olarak modelin nasıl doğrulandığı konusundaki bulgular irdelenmiş ve elde edilen sonuçlar grafik ve resimler ile sunulmuştur. Bu çalışma ile, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarında somut bir örnek ortaya koyarak, konu ile ilgilenen araştırmacılara bir yol açmayı hedefledik.
Citation Formats
S. Ünsal, A. C. Acar, M. İtik, A. Kabataş, Ö. Gedikli, and K. Turhan, “Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve bir örnek,” Ankara, Turkey, 2017, p. 15, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87775.