Hide/Show Apps

Projeksiyona Bağlı Modüler Regülarizasyonlu ve Ortogonal Ayrıştırmalı Metodun Sayısal Analizi

2016-05-27
Güler, Fatma
KAYA MERDAN, SONGÜL