Projeksiyona Bağlı Modüler Regülarizasyonlu ve Ortogonal Ayrıştırmalı Metodun Sayısal Analizi

2016-05-27
Güler, Fatma
Kaya Merdan, Songül
Citation Formats
F. Güler and S. Kaya Merdan, “Projeksiyona Bağlı Modüler Regülarizasyonlu ve Ortogonal Ayrıştırmalı Metodun Sayısal Analizi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87852.