Türkiye Kil ve Deri Sağlığı Çalışma Grubu

2008-01-18

Suggestions

Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağının Değerlendirilmesi
Akçomak, İbrahim Semih; Aydınoğlu, Arsev Umur; Kaygan, Harun(2018-12-31)
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında araştırma yapanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olarak 2017 yılında kuruldu. Ekim ayında gerçekleşen iki günlük kuruluş toplantısı ve çalıştay tıptan mühendisliğe, temel bilimlerden tasarıma kadar pek çok farklı disipliner alan içinde bilim ve teknoloji çalışmaları konusunda araştırma yapanları ilk kez buluşturması ve alanda bilgi alışverişini başlatması açısından önemliydi. Bilim ve tekno...
Türkiye'de Basılı Efemera Çalışmalarının Kurumsallaşması
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2018-12-31)
Broşürler, el ilanları, kartpostallar, kullanım kılavuzları, posterler, tiyatro programları, davetiyeler, kartvizitler ve müzik notaları gibi gelip geçici belgeler "basılı efemera" olarak adlandırılmaktadır. Kelime manası "bir günden fazla dayanmayan" olan ve Türkçe'de genellikle "ıvır zıvır" olarak tanımlanan efemera ve tarihiyle ilgili, özellikle Anglo-Amerikan üniversite ve araştırma kurumlarında, uzun yıllardır sistemli ve bilimsel bir şekilde çalışma ve eğitimler yapılmaktadır. Ülkemizde ise, çok sayıd...
Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl(2017-12-31)
Eğitim tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapılar ve işleyiş süreçlerinin etkisinde şekillenmektedir. Eğitim süreçlerinin anlamı da toplumsal yapılar ve reflekslere bağımlı süreçler olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda üniversite bünyesinde fakülte statüsünde yapılandırılmış olan Eğitim Fakültelerinin makro düzeydeki politikalar ile ilişkisi ve mikro düzeyde ise kurumsal dinamikleri incelenmelidir. Bu proje eğitim süreçlerini toplumsal alanın ilişkiler ağından soyutlamadan ve kurumsal yapının inşa s...
Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis
Bahçecik, Şerif Onur (2021-05-01)
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bir yandan aktarılan fonlar karşılığında istenen ölçülebilir çıktılar, diğer yandan pek çok büyük örgütün karıştığı skandallar, sivil toplum alanında oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’de de sivil toplum örgütleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yurt dışına yardım yapan sivil toplum örgütlerinin hesap verilebilirliği ise bağışçılarla faydalanıcılar arasındaki mesafeni...
Türkiye'de evlilik ve aile danışmanlığı: Dünü, bugünü ve yarını
ÖZBAY, YAŞAR; Sümer, Zeynep (2021-05-30)
Citation Formats
F. Toksoy Köksal, “Türkiye Kil ve Deri Sağlığı Çalışma Grubu,” 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87948.