Kuzeydoğu Akdeniz yüzey sedimanlarında jeokimyasal özelliklerin değişimi

2016-12-23
Tuğrul, Süleyman
Tezcan, Devrim
Akçay, İsmail
Başduvar, Şehmus
Citation Formats
S. Tuğrul, D. Tezcan, İ. Akçay, and Ş. Başduvar, “Kuzeydoğu Akdeniz yüzey sedimanlarında jeokimyasal özelliklerin değişimi,” Ankara, Turkey, 2016, p. 82, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87961.