Çok Seviyeli Paylaştırma Politikalarının Karşılastırılması

1998-06-25
Bayındır, Zeynep Pelin
Güllü, Ahmet Refik

Suggestions

Çok Katmanlı Eniyileme Problemlerinin Türev Gerektirmeyen Yöntemlerle Çözümü
Karasözen, Bülent(2009-12-31)
Kısmi türevli denklemlerin sonlu elemanlar yöntemi uygulanarak ayrıklaştırılması sonucu elde edilen büyük çapataki eniyileme problemlerinin etkin çözümü büyük önem taşımaktadır. Bu tür problemlerin çözümü için, son yıllarda geliştirilen az bilgisayar zamanı ve bilgisayar belliği gerektiren çok-düzeyli eniyileme yöntemlerinin, türev gerektirmiyen eniyileme yöntemleriyle birlikte mühendislikte karşılaşılan büyük çaptaki eniyileme problemlerine uygulanması planlanmıştır. Tez öğrencileri Bengisen Pekmen ve Ha...
Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi İçin Rassal Programlama Yaklaşımları
Batun, Sakine; Bilgiç, Utku Tarik(2017-12-31)
Randevu çizelgeleme problemleri özellikle sağlık sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Doktor randevularının oluşturulması, ameliyathanelerin çizelgelenmesi, periyodik tedavilerin çizelgelenmesi ve kıt teşhis kaynaklarının kullanımının planlanması, problemin sağlık sistemlerinde en sık karşılaşılan örnekleridir. Randevu çizelgeleri oluşturulurken gözetilen hasta bekleme zamanlarının azaltılması, doktorların ve diğer kaynakların atıl zamanlarının azaltılması, fazla mesai sürelerinin azaltılması gibi amaçla...
Water soluble monomer grafting on thin films of ultra high molecular weight polyethlene
Göktepe, Canan; Tinçer, Teoman; Department of Polymer Science and Technology (2003)
Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kalit...
Randomness properties of some vector sequences generated by multivariate polynomial iterations
Gürkan Balıkçıoğlu, Pınar; Diker Yücel, Melek; Department of Cryptography (2016)
We examine the randomness properties of the sequences generated by the multivariate polynomial iterations method proposed by Ostafe and Shparlinski, by using the six different choices of polynomials given by the same authors. Our analysis is based on two approaches: distributions of the periods and linear complexities of the produced vector sequences. We define the efficiency parameters, PE for “period efficiency” and LCE for “linear complexity efficiency”, so that the actual values of the period and linear com...
Citation Formats
Z. P. Bayındır and A. R. Güllü, “Çok Seviyeli Paylaştırma Politikalarının Karşılastırılması,” 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88125.