Kara ve su-altı boru hattı sistemlerinde yarı-statik kırılma tokluğu ve kırılma direnç eğrilerinin belirlenmesi

2019-11-15
Erol, Eren
Tosun, Uygar
Yurtışık, Koray
Gür, Cemil Hakan
Gaz ve petrol rezervleri genellikle tüketicilerden uzakta bulunur. Yüksek Dayançlı Düşük Alaşımlı (YDDA) çelik plakalardan imal edilmiş ince duvar kalınlıklı boru hatları, rezervlerin taşınma masraflarını düşürmede ekonomik ve mekanik avantajlar sunar. Boru hattı malzemeleri yer altına yerleştirme ve operasyon sırasında genellike kayda değer seviyelerde plastik gerinime maruz kalır. Ayrıca, çevresel kaynak operasyonu sırasında mikro yapıda değişiklikler ve olası kaynak hataları boru hattı sistemlerinin yapısal bütünlüğünü tehlikeye sokan faktörlerdir. Mühendislik Kritik Değerleme (MKD), geleneksel iyi işçilik kriterlerine kıyasla, olası kırılma ve çatlama durumları için daha verimli kontrol methodları sağlar. Kırılma tokluğunun ve kırılma direnç eğrisinin belirlenmesi için yapılan deneyler bu değerlemelerin yapılması için gerekli verileri sağlar. Bu çalışmada boru hattı çevresel kaynak operasyonlarının vasıflandırılması için elastik-plastik kırılma mekaniği çalışmalarına yapılan katkılar, kaynak ve kalite mühendislerinin aşina olması gereken boru hattı inşasında kullanılan önemli kırılma mekaniği ve deney terimleri ve tanımları ve gelişmekte olan yarı-statik elastik-plastik kırılma tokluğu deney yöntemleri tanıtılacak ve incelenecektir.
Citation Formats
E. Erol, U. Tosun, K. Yurtışık, and C. H. Gür, “Kara ve su-altı boru hattı sistemlerinde yarı-statik kırılma tokluğu ve kırılma direnç eğrilerinin belirlenmesi,” presented at the Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, (15 - 16 Kasım 2019), Ankara, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88160.