Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Atomun Yapısı ile İlgili Zihinsel Modellerine Genel Bir Bakış

2016-09-01
Demirci, Sinem
Yılmaz, Ayhan
Şahin, Elvan
Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi

Suggestions

Lise ve üniversite öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modellerine genel bir bakış
Yılmaz, Ayhan; Şahin, Elvan; Demirci, Sinem (2015-09-10)
Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları
Aydemir, Nurdane; Aydemir, Murat; Boz, Yezdan (2013-01-01)
Problem Durumu: Bu çalışma 9. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve bu inançların sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 356 (9. sınıf 193 ve 11.sınıf 163) lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Veriler iki yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Bu analiz sonucu yılın bilginin gerekçelendirilmesi, bilginin ...
High school students' beliefs about mathematics and the teaching of mathematics
Mert, Özge; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
The purpose of the study was to investigate the high school students' beliefs about mathematics and the teaching of mathematics. The study was conducted in Ankara with 425 tenth-grade students enrolled to general, Anatolian, foreign language and vocational high schools. Two measuring instruments were utilized: 1.Beliefs about Mathematics Scale (BaMS); 2.Beliefs about the Teaching of Mathematics Scale (BTMS). The validity and reliability of these scales were tested. The design of the present research is a ca...
Loneliness with regard to maternal and paternal acceptance-rejection and sibling relationship quality in high school students
Ulu Yalçınkaya, Ayşe; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2015)
The purpose of this study is to predict loneliness level of high school students with regard to perceived parental acceptance-rejection, maternal and paternal, and sibling relationship quality after controlling gender, age, grade, school type, field of study, birth order and number of siblings. Cluster random sampling was used and sample composed of 1451 participants (672 male, 779 female). Participants were mostly from Anatolian and Vocational high school students in Ankara and age varied between 14 and 19...
Lise ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi.
Boz Yaman, Burçak; Yiğitcan Nayir, Özge; Kayhan Kırmaç, Banu; Yavuz, Fatma Derya; Bulut, Safure (null; 2018-10-06)
Citation Formats
S. Demirci, A. Yılmaz, and E. Şahin, “Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Atomun Yapısı ile İlgili Zihinsel Modellerine Genel Bir Bakış,” Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, pp. 0–0, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88231.