COMMENTARY ON “THE MEANING MAINTENANCE MODEL: ON THE COHERENCE OF SOCIAL MOTIVATIONS”(“SOSYAL GÜDÜLEMELER BAĞLAMINDA ANLAMI SÜRDÜRME MODELİ” ÜZERİNE BİR YORUMLAMA)

2018-06-01
Küçükkömürler, Sanem
Özkan, Türker
Citation Formats
S. Küçükkömürler and T. Özkan, “COMMENTARY ON “THE MEANING MAINTENANCE MODEL: ON THE COHERENCE OF SOCIAL MOTIVATIONS”(“SOSYAL GÜDÜLEMELER BAĞLAMINDA ANLAMI SÜRDÜRME MODELİ” ÜZERİNE BİR YORUMLAMA),” pp. 183–201, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/sbedergi/Dergi20ArC59Fivi/11-1/asl2008.pdf.