Akrilamit verilen c6 hücrelerinde kaspaz 3 ve bcl-2 proteinlerinin immünositokimyasal yöntemle analizi’

2017-12-03
Kaçar, Sedat
Eroğlu, Seçkin
Şahintürk, Varol
Citation Formats
S. Kaçar, S. Eroğlu, and V. Şahintürk, “Akrilamit verilen c6 hücrelerinde kaspaz 3 ve bcl-2 proteinlerinin immünositokimyasal yöntemle analizi’,” Eskişehir, Türkiye, 2017, p. 92, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88253.