Mekanda Kendiliğindenlik Şehircilik Uzmanların Eğitimi ile Sınırlandırılabilir mi

2016-11-09
8. Türkiye Şehircilik Kongresi

Suggestions

Mekanda yayılı enterkonekte sistemlerin deprem güvenirliği
Yücemen, Mehmet Semih; Selçuk, A. Sevtap(1995-03-31)
Candamarı şebekeleri olarak adlandırılan iletişim, dağıtım ve ulaşım şebekeleri, geniş coğrafi alanlara yayılmış enterkonekte sistemlerdir. Çalışmada, candamarı şebekelerinin deprem güvenirliğini istatistiksel yöntemlerle tahmin etmek üzere kapsamlı bir model geliştirilmiştir. Bir candamarı şebekesi, elemanlarının dayanımının rassal ve mekanda bağımlı olduğu bir eşdeğer ağ çizelgesine dönüştürülmekte, sistemin maraz kalacağı deprem tehlikesi ise geçmiş deprem verilerine dayanılarak çıkartılan bir olasılık d...
Tasarımda milli kimliğin varoluş koşulları
Kaygan, Harun (null; 2008-05-13)
Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
Mekan ve Kültür
Basa, İnci (2011-12-01)
Human-Thing Relations in Design: A Framework Based on Postphenomenology and Material Engagement Theory
Aktaş, Bilge Merve; Tok, Tuğba; Gürtekin, Betül; Kaygan, Harun; Dilek, Özgün; Özçelik, Ayşegül; Akın, Fazıl; Büyükkeçeci, Elif (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2022-6)
Starting with the earlier work of Don Ihde, postphenomenological studies in philosophy of technology have been documenting the many ways in which technologies shape human beings’ relationship to the world. More recently, Material Engagement Theory (MET), originating from cognitive archaeology, offers descriptions of how human thinking and capacities have been shaped through creative material engagements with the world. Based on a recent collaboration by Ihde and Malafouris (2018), this study applies the joi...
Citation Formats
D. Cihanger Medeıros Rıbeıro, “Mekanda Kendiliğindenlik Şehircilik Uzmanların Eğitimi ile Sınırlandırılabilir mi,” presented at the 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89331.