Ankara Mobilgaz Sitesi

2015-12-30

Suggestions

Ankara Tenis Kulübü
Özgenel, Lale (2019-04-13)
Ankara Kent Atlası
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 2012-02-01)
Ankara'da Konut Fiyatlarının Mekansal Farklılaşması
Türel, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1981)
Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri
Sarı, Ramazan(2019)
Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltacağı düşünülmektedir.Fakat tüketici davranışları sebebiyle gerçekleşen enerji tasarrufları genellikle öngörülentasarruflardan daha az olmaktadır. Enerji verimliliği ile ilintili enerji politika önlemi sonuçlarınınölçülmesinde önemli bir faktör olan b...
Design and performance analysis of a variable pitch axial flow fan for Anakara wind tunnel
Yalçın, Levent; Akmandor, İbrahim Sinan; Department of Aerospace Engineering (2006)
In this study, a variable pitch axial flow fan is designed and analysed for Ankara Wind Tunnel (AWT). In order to determine the loss caharacteristics of AWT, an algorithm is developed and the results are validated. Also some pressure and velocity measurements are made at the fan section to find the losses experimentally. After completion of the fan design, analyses are made at different volumetric flowrates and blade angles including the design point and the performance characteristics of the fan are obtain...
Citation Formats
Ö. Özalp, “Ankara Mobilgaz Sitesi,” presented at the Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI 2015 BOLU, Bolu, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89549.