Ankara Mobilgaz Sitesi

2015-12-30
Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI 2015 BOLU

Suggestions

Ankara Tenis Kulübü
Özgenel, Lale (2019-04-13)
Ankara Kent Atlası
Sargın, Güven Arif (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2012-02-01)
Ankara Kent Atlası
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 2012-02-01)
Ankara'da Konut Fiyatlarının Mekansal Farklılaşması
Türel, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1981)
This paper summaries the analysis of housing prices in Ankara. Before the empirical study, the specific features of urban housing markets in developing countries, such as Turkey, is discussed. The implications of disequilibrium in the labour and housing markets on the production and consumption of housing is evaluated, and İt İs shown that under these conditions price of housing will increase İn time with the growth of housing stock. In the second part, prices of housing attributes are estimated for the non...
Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri
Sarı, Ramazan(2019)
Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltacağı düşünülmektedir.Fakat tüketici davranışları sebebiyle gerçekleşen enerji tasarrufları genellikle öngörülentasarruflardan daha az olmaktadır. Enerji verimliliği ile ilintili enerji politika önlemi sonuçlarınınölçülmesinde önemli bir faktör olan b...
Citation Formats
Ö. Özalp, “Ankara Mobilgaz Sitesi,” presented at the Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI 2015 BOLU, Bolu, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89549.