Aerodynamic and aeroacoustic investigation of scissors tail rotor configuration for a utility-class helicopter

Download
2021-2-4
Atalay, Mehmet Melih
The noise of the rotorcraft has become nonignorable with their increasing use in daily life. The aerodynamically active components such as the main and tail rotors are the primary sources of noise, and therefore, their evaluation during the design phase must also be carefully included. Pressure variations caused by several aerodynamic mechanisms on the rotor blades are responsible for the generation of the noise, which may be obtained by computational fluid dynamics. Along with rotor locked self pressure fields, the tail rotor being in the main rotor wake and exposed to strongly nonstationary airflow also need attention. Hence, full helicopter modeling is required to have an accurate evaluation on the tail rotor. However, this modeling and solution are costly for computational fluid dynamics. Therefore, an alternative approach for acoustic analysis is developed in this study. Accordingly, the goal of the thesis is to propose a coupling methodology between comprehensive rotorcraft analysis and an aeroacoustic solver, and to implement of the methodology for investigation of scissors tail rotor. Firstly, the comprehensive analysis approach is validated using available required power data and sectional blade airloads. Then, the proposed presv sure distribution methodology is implemented to couple comprehensive analysis approach and acoustic solver. A CFD generated airfoil pressure database is used to find pressure distribution over each blade section. Additionally, this coupling is validated using sectional loads and acoustic pressure. Furthermore, aerodynamic and aeroacoustic behavior of the tail rotor are evaluated for isolated and main rotor interacted conventional tail rotor configuration. Finally, effects of vertical distance and scissors angle on aerodynamic and aeroacoustic behavior of the main rotor interacted scissors type tail rotor configuration are investigated. Results indicate that the main rotor wake has a significant impact on the tail rotor at certain flight conditions conditions, and vertical distance and scissors angle changes the oscillatory loads, and there are scissors tail rotor configurations which offers lower noise level than conventional tail rotor.

Suggestions

Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process
Doğan, Sevgi Zeynep ; Kılıç Çalğıcı, Pınar ; Arditi, David ; Günaydın, Hüsnü Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çokdisiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım s...
B4C un termal plazma yöntemi ile sentezlenmesi
Öztürk, Tayfur(2017-12-31)
Bor karbür sahip olduğu yüksek sertlik, düşük yoğunluk gibi üstün özelliklerinden dolayı, zırh malzemesi ve benzeri uygulamalar için dikkat çeken bir malzemedir. Bor karbürün bu avantajları aynı zamanda üretiminde de zorluklarını oluşturmaktadır. Çoğu kez karbotermik reaksiyonla yapılan üretim nispeten iri B4C parçacıkları vermekte, bu durum sinterlemede ciddi zorluklar yaratmaktadır. Bu zorlukları aşmak üzere önerilen çalışmada B4C'nin termal plazma ile nanoboyutlu parçacıklar olarak üretimi ele a...
Institutional Performance Of İzmir Development Agency
Eldeniz, Feyza; Kayasü, Serap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-01-01)
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak bölgesel politika sorunu Türkiye’nin gündeminde önemli bir konu haline gelmiştir. Bununla birlikte, plan ve proje gibi politik araçlar her bölgenin kendi dinamiğine göre aşağıdan yukarıya kurumsal oluşumu dikkate almada yetersiz kaldığı için; bu gibi politik çabaların uygulanmasında düşük performans sergilemiştir. Avrupa entegrasyonu, Türkiye’nin yüksek merkeziyetçi yapısı üzerine olumlu etki yapmıştır. Böylece Türkiye, kurumsal reformlar kapsamında bir dizi değişiklik y...
Oksit Nanotozların Isıl Plazma Püskürtme Yöntemi ile Sentezi
Çınar, Simge(2018-12-31)
İleri ve teknik seramik sektörlerinde ülkemizde üretim çeşitliliğin arttırılması sadece bilimsel değil, stratejik olarak da önem arz etmektedir. Bu malzemelerin bir çoğunu üreten sanayimiz mevcut olmamakla birlikte, üretilmesi için gerekli yüksek kalitedeki hammaddeler açısından da dışa bağımlı konumdadır. Bu proje nanoteknoloji endüstrisinde kullanılabilecek mükemmel küresellikte, birbirlerinden ayrık ve yüksek saflıkta seramik nanotozlarının üretimini amaçlamaktadır. Bu kalitedeki nanotozların üretimi old...
Impact of Occupant Behaviour on Energy Consumption in Buildings
Elias Özkan, Soofia Tahira(2016-12-31)
Yapılı çevrede enerji korunumu çalışmaları genel olarak bina kabuğu ve sistem teknolojileri konularında sürdürülmekte olup kullanıcın yapı enerji performansına etkisi az sayıda çalışmalarda incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada kullanıcı davranışının enerji kullanımına etkisini özellikle ısıtma döneminde kullanıcının ısıl konfor koşullarına müdahalesi açısından incelemek ve seçilecek çalışma alanında gerekli verileri toplamak amaçlanmaktadır. Toplanacak olan bu veriler gerçek enerji tüketim karakteri ve ...
Citation Formats
M. M. Atalay, “Aerodynamic and aeroacoustic investigation of scissors tail rotor configuration for a utility-class helicopter,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2021.